Valley of the Polygon

Waarom een B&B oprichtten?

De plaats waar ik nu een B&B uitbaat naast het Polygone bos is voor mij een bijzondere plaats. Vroeger als kind kwam ik met mijn fiets van Ledegem (een 10 tal km hier vandaan) vaak eens het Polygone bos bezoeken. Voor mij is het een plaats van rust en stilte waar ooit onrust heerste. Ik kwam er vaak bezinnen over de te nemen stappen in mijn leven.

Oorlog is een tijd van honger en van lijden voor beide partijen, aan welke kant die ook staan. Zonen werden uitgezonden om aan de linies te vechten voor hun vaderland of iemands anders vaderland. Ze werden beiden ontrokken van hun thuisland, en men moest al het vertrouwde achterlaten om te vechten voor iets die eigenlijk voor hen persoonlijk niet van belang was.

Mijn grootvader was krijgsgevangen in WO II. Dit project is dan ook een deel aan hem toegewijd.

Hij en mezelf zijn er van overtuigd dat er altijd verbondenheid is in elke situatie. Zelfs al ben je aan het vechten tegen elkaar, ondertussen op persoonlijk vlak kan er verbondenheid ontstaan, en dit alles tijdens een gruwelijke oorlog.

En dit is de reden waarom ik met hart en ziel een B&B open stel, om verbondenheid te creëren. Ik zoek foto’s van de landen waarvan mensen zijn gesneuveld bij de Slag om de Polygone, de bedoeling is om deze op te hangen in de B&B, en zo een beetje een thuis creëren in een vreemd land. Jammergenoeg hebben deze mensen hun thuisland, familie, vrienden niet meer mogen begroeten. En met deze kleine bijdrage wil ik het thuisland wat dichter brengen.

Els Cokelaere

ELS1